Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

CHINESE-AUTOTHEORIE.NL CURSUS 中文理论课程

Deze pagina gaat van het Mandarijns naar de Nederlandse en Engelse vertaling

汉明汽车理论,ML 驾驶学校办中文理论课程,

欢迎各位学习驾驶人士参加。

中文理论课程,普通话讲解,学费每位70欧元。

中文汽车理论书每本70欧元,原价90欧元,(有上课的学员,可获得20欧元优惠)。

一班有5位学员,可在ML驾驶学校内上课, 课室可容纳12位学员,上课地址:ZEEKAMPLAAN 25 1851 XE HEILOO.

在以下城市, ALKMAAR, BEVERWIJK, CASTRICUM, HEILOO, HEERHUGOWAARD, HOORN, IJMUIDEN, PURMEREND, SCHAGEN, ZAANSTAD 和附近地区,有中文老师个别上门授课,学费和车费合共70欧元,授课时间大约6小时,(不包括中文汽车理论书)。

如果考生没空上课,可以购买彩色中文理论书, (包括理论教材,练习题,有答案和解释),每本90欧元,包括掛号邮费。

在每个月第二个星期二上课: (一日制)

6月9号,7月14号,8月18号, 9月8号,10月13号,11月10号,12月8号。
2017年1月10号,2017年2月14号,2017年3月14号, 2017年4月11号, 2017年5月09号, 2017年6月13号,
2017年7月11号, 2017年8月08号, 2017年9月12号, 2017年10月10号, 2017年11月14号, 2017年12月12号。

上课时间从早上9 点开始到下午大约5点, 校方有饮品供应。

上课地址 :ZEEKAMPLAAN 25, 1851 XE HEILOO(在ALKMAAR附近)。

祥情请联系:06-51110853 MARTIN.

如果您学习汽车理论课程之后, 您会更清楚了解荷兰的交通规则,在考笔试时容易得多,而且将来在路上驾驶时会更安全。

学习驾驶人士,如果不懂荷兰文,校方可介绍中文 教车师父给阁下。

备注:

汽车理论考试,考生可在CBR网址报名, 经由IDEAL付款,校方可代考生报名,但要另外加10欧元行政手续费。

如果考生要考中文翻译,报名时要说明考中文

翻译。

考试当日,考生要带备有效身份证件, 在15分钟 之前要到达考试场报到。考试时间大约45分钟。

考试内容有两部份:

第一部分:道路安全知识(考生的判断和反应),考25题 ,最多可以错12题。

第二部分:考生对交通规则的认识30题,和考生在路上 驾驶的应变能力10题,总共考40题,最多可 以错5题。

考生从16周岁开始可以参加理论考试,理论证书有效期一年半。


Chinese autotheorie

Maandelijks worden er autotheorielessen gegeven in het Mandarijn (Chinees). De lessen bestaan uit een klassikaal of individueel cursus van een dag (6 uur). Tijdens de lessen wordt de theorie behandeld en indien nodig extra uitleg gegeven over een bepaald onderwerp. Zo worden de cursisten klaargestoomd voor het theorie-examen van het CBR. De cursus wordt ondersteunt doormiddel van een Chinees theorieboek die bestaat uit verkeerstheorie, oefenvragen en antwoorden met uitleg, zo kan de cursist zich thuis optimaal voorbereiden op het theorie-examen.

De Chinese autotheorie wordt georganiseerd door Rijschool M&L in samenwerking met Chinese theorieleraar Ming. Chinees sprekende mensen zullen door de theoriecursus de Nederlandse verkeersregels beter begrijpen. Het theorie en praktijk examen zal hierdoor gemakkelijker worden en in de toekomst wordt het ook veiliger om te rijden.

Voorwaarden
Vanaf vijf cursisten wordt er lesgegeven bij Rijschool M&L. In het theorielokaal kunnen maximaal 12 cursisten. Onder de vijf cursisten wordt er individueel (thuis) les gegeven in de volgende steden: Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hoorn, IJmuiden, Purmerend, Schagen, Zaanstad en omgeving. Hier wordt thuis theorieles gegeven.

Elke tweede dinsdag van de maand wordt de theoriecursus gegeven (de cursus is op één dag). De theoriecursus begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. In het lokaal zijn frisdranken, koffie en thee aanwezig, die bij de theoriecursus prijs zijn inbegrepen.

Kosten

Theoriecursus excl. Chinese theorieboek €70,00
Chinese theorieboek voor cursisten €70,00
Chinese theorieboek €90,00

Het Chinese theorieboek is ook los verkrijgbaar zonder de cursus te volgen. Het theorieboek bestaat uit de verkeerstheorie, oefenvragen en antwoorden met uitleg. Het Chinese theorieboek wordt voor €90,00 aangetekend per post verstuurd.

Contact
Het adres: Zeekamplaan 25, 1851 XE Heiloo. (vlakbij Alkmaar) Contactpersoon: Martin Hammink 06-51110853

Theorie examen CBR
Je theorie examen kan jezelf reserveren via de site van het CBR en direct betalen via iDeal. Uiteraard kunnen wij dit ook voor je regelen, maar hiervoor rekenen we dan wel € 10,00 administratiekosten.

Als cursisten een theorie-examen met een Chinese tolk willen, dan is het belangrijk dit ruim van tevoren aan te geven bij de rijschool, omdat er dan contact wordt opgenomen met het CBR voor het reserveren van een tolk.

Zorg dat je ongeveer een kwartier van tevoren aanwezig bent bij het CBR en neem je legitimatiebewijs mee. Het theorie-examen duurt ongeveer 45 minuten en bestaat uit twee delen:
1. Gevaarherkenning > je krijgt 25 vragen, waarvan je maximaal 12 vragen fout mag hebben.
2. Verkeersregels en verkeersinzicht > je krijgt 30 vragen over verkeersregels een 10 vragen over verkeersinzicht, waarvan je er in totaal maximaal 5 fout mag hebben.
Je kunt al theorie examen doen vanaf je 16e jaar en de uitslag "geslaagd" is 1,5 jaar geldig.

Chinese car theory

Monthly given car theory in Mandarin (Chinese). The lessons consists of a classroom or individual course of a day (6 hours). During the classes, will the theory be discussed and if necessary, will there be given additional explanations about a particular topics. Students will be prepared for their theory examination of the CBR. The course is supported by a Chinese theory book, which includes traffic theory, practice questions and answers with explanations, so the students can prepare their self also optimally for the theory exam at home.

The Chinese car theory is organized by driving school M&L in collaboration with Chinese theory teacher Ming. Chinese-speaking people will understand the Dutch traffic rules better by following the Chinese theory course. The theory and practice exam will through following this course be easier and also in the future it will be safer to drive.

Conditions
From five students will the car theory course be given at driving school M&L. The theory classroom will have a maximum of 12 students. Among the five students, will there be given individual classes (at home). The individual classes will be given in the following cities: Alkmaar, Beverwijk, Hoorn, IJmuiden, Purmerend, Schagen, Zaanstad and environment. So the classes will be given at the house of the student. The costs will be the same as the costs of the class courses and there won't be extra travelling costs.

Every second Tuesday of the month will the theory course be given. (the course is one day) The theory course begins at 9:00 am and lasts until about 17:00. In the local will be soft drinks, coffee and tea, which are included in the price of the theory course.

Costs

Theory course excl. Chinese theory book €70,00
Chinese theory book for students €70,00
Chinese theory book €90,00

The Chinese car theory book is also available without following the course. The theory book consists of the traffic theory, practice questions and answers with explanations. The Chinese theory book will be signed and send for €90,00 by post.

Contact
The address: Zeekamplaan 25, 1851 XE Heiloo. (nearby Alkmaar) Contact person: Martin Hammink 06-51110853 or +31651110853

CBR theory exam
You can book your theory exam by yourself on the website of the CBR. You also can pay direcly by PayPal.Of course we can also arrange this for you, but then we ask € 10.00 administration fee.

If students wants a theory exam with a Chinese interpreter, it's important to indicate this well in advance at the driving school, because in this situation must there be contact with the CBR for reserving an interpreter.

Make sure you are present approximately fifteen minutes before your exam. Take also your ID with you. The during of the theory exam will takes around 45 minutes and consists of two parts:
1. Hazard perception> You get 25 questions, with a maximum of 12 faults
2. Traffic and traffic insight> you get 30 questions about traffic rules 10 questions about traffic insight, with a maximum of 5 faults.
You can do all theory exam from your 16th and the result "pass" is valid for 1.5 years.